Konsultation inom fastighetsförvaltning

    Vad vi gör

 • Upplyser om ansvar och skyldigheter enligt lagar och regler 
 • Kontrollerar status och att ni får det som ingår enligt ert kontrakt 
 • Reder ut vad som gäller med garanti och underhåll
 • Upprättar underhållsplaner för 1,3,5 och 10 år 
 • Skapar relevanta checklistor för egenkontroller 
 • Konsulterar i hissfrågor  
 • Termograferar för att hitta brandrisker och fukt 
 • Teknisk sakkunnig i BRF styrelser
 • Teknisk fastighetsförvaltning
 • Interim teknisk förvaltare
 • Projektledning
 • Upphandlingar och avtal allt i teknisk fastighetsförvaltning
 • Fakturagranskningar på tekniskt utförda fastighetsjobb
 • Inkluderar vårt stora kontaktnät med entreprenörer inom den tekniska delen av fastigheten.