Fastighetsförvaltning och hisskonsult i Stockholm, som verkar över hela landet.

Fastighetsskötsel är komplicerat och blir därför ofta eftersatt. Det finns många lagar och regler som måste följas, vilket ger en riskbild för ansvariga och ägare. Vi hjälper er att ta ett helhetsgrepp på er fastighet och ser till att minimera risker och förbättra det ekonomiska perspektivet. 

Det gäller exempelvis att undvika kostsamma driftstopp eller personskador med personligt ansvar hos ägaren. Vi skräddarsyr insatserna efter era behov. Via systerföretaget Hisskoncept så kan vi även hantera alla hissfrågor. Via underleverantör utför vi licensierad termografering. 

Pettersson Fastighetskoncept AB är systerföretag till
Hisskoncept i Stockholm AB