Ventilationsinspektion
Vi skapar protokoll och underhållsplaner
Systerföretaget Hisskoncept är hisskonsult

    Tjänster

  • Teknisk Administrativ Förvaltning (TAF) 
  • Konsulttjänster inom fastighetsförvaltning och projektledning. 
  • Energibesparingsprojekt, Energioptimering, Energirådgivning.
  • Fastighetsförvaltning/Fastighetsskötsel
  • Fastighetschef, Teknisk Chef, Fastighetsförvaltare och Teknisk Förvaltare på uppdrag.
  • Projektledare, installationssamordnare, rådgivare och projektledare för 3D projekt, rådgivare och hjälp med utförande av Fastighetsägaransvaret mot gällande myndighetskrav. 
  • Hisskonsulttjänster via Hisskoncept. 
  • Kontrollerar elutrustning, fukt och värmeläckage med termografi via termograf.se.
Termografi av elskåp visar brandrisk.