Provning

Vi använder moderna och avancerade specialinstrument, för att prova och undersöka olika material och konstruktioner. Det minskar risker eftersom man kan upptäcka brister, materialfel och sprickor. Kontrollerna kan även vara för att förstå hur man ska gå tillväga vid renovering eller ombyggnad. 

Betong-kontroller
Vi hittar var rör och armering befinner sig inuti betong.

Med hjälp av instrumentet Proceq GP8000 så kan vi hitta armering och inbyggda ledningar i betong. Fungerar på golv, väggar, tak och  även konstruktioner. Detta visualiseras i 3D och vi kan använda det med augmented reality så att vi kan söka runt på plats.

Se film hur det går till här ->

Sprick-kontroller
Defectometer

Vi använder Defectometer, som är ett oförstörande provningsinstrument baserat på virvelström. Det används för detektering av sprickbildningar på många material. Kontakta oss för mer information om vad vi kan göra med det.